top of page

ಒಂದು ಏಳರಾಟ

ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳ ಗುರಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಮ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.


- www.vedavidhya.com


#ವ್ಯಾಕರಣ #ನವಗ್ರಹ

#ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ_ನಿರೂಪಣೆ

#ಭ್ರಾಂತಿ_ನಿವಾರಣೆ

#ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ #ಜಾತಕ #ಕುಂಡಲಿ

#ಏಳನೇ_ಮನೆ #ಸಪ್ತಮ_ಭಾವ

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page