top of page

⚕️ನಾಗ ಮತ್ತು 🐟ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ🤰ಸಂತಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರುಹುಗಳು


ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಿಯತುರೈ, ವರಮೂರ್ತೀಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫಲೀಕರಣದ ಶಿಲ್ಪಗಳು 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಚಿತ್ರಣವು ಗ್ರಹಣದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಎಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಾದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರವು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ), ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವು ಹಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ "ಗ್ರಹಣ" ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಜನೀಯವಾಗಿ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು "ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, "ಛಾಯೆ ಅಥವಾ ನೆರಳಿನಿಂದ" ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಕಾದಂಬರಿಗಾರರು) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಬರಹಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಾದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನ) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.


ಈಗ, ಮೇಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರವು "ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ"ವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಹೊಂದಿರುವ "ಮೀನನ್ನು" ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕುಂಭ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ "ಮೊಗ್ಗನ್ನು" ಇಡಲು ಮೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಸೂರ್ಯನಿಗೆ" ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಕೃತಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ತುದಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಚಂದ್ರ/ಕಪ್ಪೆ ಇರುವ ಇತರ ಹಾವಿನಂತೆ ಚೂಪಾದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ೨ "s" ಗುರುತುಗಳು (ನಾಗರಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ) ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಒಂದೇ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅಂತಹ ಲೋಪಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.


ಮೀನನ್ನು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ತಮಿಳು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ "ನಕ್ಷತ್ರಗಳು" ಎಂದು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮೀನ ರಾಶಿ - ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ/ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಈ ಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಡಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳರು ತಮ್ಮ ಸತ್ತವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಭ/ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ) ಭ್ರೂಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮಡಕೆ "ಗರ್ಭ"ವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ (ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ) ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ "ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು", ಇದರ ಅರ್ಥ "ಫಲೀಕರಣ". ಪೂರ್ವಜರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ "ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ" ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು (ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ/ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳ ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ). ಎರಡನೆಯ ಚಿತ್ರವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಾನವ ಫಲೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಹಾವಿನಂತಹಾ ವೀರ್ಯಾಣು ಚಿತ್ರವು ಮಾನವರ ಸಂತಾನ ಫಲೀಕರಣದ ದ್ಯೋತಕವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.


ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಹಾವು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಮೀನು, ಮಡಕೆ, ಹಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ವರಮೂರ್ತೇಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾವು ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು (ಅದು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ).


- ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ

62 views0 comments
bottom of page